Enarms baksida axel hantlar

Fördelen med att koncentrera sig på en sida i taget är att vi kan ändra arbetsvinkeln genom att antingen ligga på mage eller på sidan och därmed variera var i rörelsebanan belastningen blir maximal. Den maximala belastningen inträffar då hävarmen är som längst, d.v.s. då armen är parallell med golvet.

Muskler
Trapezius, rhomboiderna, deltoidus

Startposition
1 Ligg med magen eller sidan mot bollen.
2 Håll hanteln strax ovanför golvet.
3 Håll armbågen lätt böjd och lås den i detta läge.

Genomförande
1 Lyft armen mot taket, dra samman skulderbladen.
2. Gå så högt upp du kan, om du ligger på sidan ska du förstås stanna en bitinnan armen pekar rakt upp mot taket.
3 Håll kvar någon sekund och gå sedan tillbaka långsamt.


Lättare
Isär med fötterna för att få mer balans
Knästående

Svårare
Ihop med fötterna för mer obalans.

Variation
Rotera och ligg lite på sidan för att variera arbetsvinkel och belastning.