Brygga

Stärker ryggmusklerna statiskt.

Muskler
erector spinae

Startposition
1. Ligg med ryggen på bollen
2. Lyft höften så att överkropp och lårben bildar en rak ”brygga”.

Genomförande
Promenera sakta framåt med fötterna så att bollen rullar längre upp på ryggen.

Tänk på
Ha ryggen i linje med lårbenet