Fällkniv ett ben

En tung övning för knästräckarna. Motsvarande övning för två ben behandlades i samband med bålstabilitet eftersom den huvudsakligen känns i magen. Med bara ett ben blir övningen ännu mer instabil för bålen, men framför allt blir det en ganska jobbig övning för höftböjarna och knästräckarna.

Muskler
Bålen, iliopsoas, quadriceps Vid rotation av bålen belastas även lårets addukter och abdukter i lite högre grad.

Startposition
1 Stå med händerna i golvet och smalbenen uppe på bollen.
2. Lyft ena benetfrån bollen och sträck benet rakt bakåt

Genomförande
1 Skjut långsamt fram knäet upp mot bålen
2 Håll balansen hela tiden
3 Stanna när knäleden är i c.a 90 grader (eller fortsätt djupare om du behöver träna hela rörelsebanan, gå dock inte så djupt att magen vilar mot låret.

Variation
* Rotera kroppen åt höger eller vänster för att öka belastningen på lårets addukter (adductor magnus, longus, brevis m.m.) respektive abdukter (tensor f.l., gluteus medius & minimus etc.) Se även övningen Grodan boll!