Peckdec två bollar

Om du är så lyckligt lottad att du har tillgång till två lika stora bollar så måste du testa den här övningen! En tung och svår övning som isolerar den stora bröstmuskeln. Magen får förstås också jobba för att hålla emot.

Muskler
Pect. major, rectus abd, oblique extern & intern, transvers abd.

Startposition
1 Stå på knä eller på tå bakom bollarna
2 Vinkla armbågarna i 90 grader, luta dig fram och balancera med armbågarna uppe på varsin boll

Genomförande
1 Släpp sakta efter i bröstmuskeln så att överkroppen sänks mot golvet.
2 Stanna rörelsen i god tid så att du kan pressa dig upp utan problem.
3 Gå tillbaka.

Tänk på
Spänn magen, låt aldrig ryggen svanka ner.
Håll nacken i linje med resten av ryggraden: titta ner i golvet.

Lättare
Fötterna bredare isär
Stå på knä
Böj i höften/sätt dig ner.

Svårare
Fötterna tätare ihop
Placera fötterna högre upp genom att placera dem på en bänk el. dyl.